El nostre blog

Publicado el dia

Quins són els beneficis dels productes de proximitat?

Menjar sa no només és qüestió de menjar variat, casolà i amb pocs processats; cada cop tenim tots més clar que per menjar sa s’ha de comprar sa, i per això s’ha generalitzat la preferència pels productes de proximitat. Tots sabem que els productes de proximitat, també coneguts com a productes KM0, són millors d’una forma o altra, però sabem el perquè d’aquesta bona fama?

Per definició, els productes de proximitat són aquells que han estat cultivats o fabricats a prop de la zona a la qual seran consumits, tenint com a distància màxima els 100km entre el punt d’origen i el punt de consum. Quins beneficis principals té això?

– Productes nutritivament més naturals, ja que la cadena curta de transport fa que requereixin menys additius i conservants.

– Més saborosos perquè es cullen en el punt òptim de maduració i no quan encara estan verds, és a dir, que acaben de madurar o crèixer de la forma correcta.

– Fomenten l’economia local de la zona a la qual han estat produïts, millorant el benestar social de la regió i donant suport als petits productors i comerciants.

– Redueixen de la petjada ecològica associada al transport de llarga distància, és a dir, que redueixen les despesses energètiques i la pol·lució que implica la seva distribució.

A Plusfresc, creiem que tots aquests beneficis són clau per la millora de la nostra alimentació i societat, i per això apostem pels productes frescos de productors locals que cultiven i crien al nostre voltant de la forma més natural i sostenible possible. T’apuntes al consum de proximitat?