Targeta família nombrosa

Si sou Família nombrosa apunta’t als nous avantatges! Et retornem el 3% de la teva compra en xecs Plusfresc
T’enviarem un xec cada 3 mesos sempre que la
teva compra trimestral superi els 400 euros.

Fins un màxim de 1.500€, a partir d’aquesta xifra s’acumularà l’1%.

Targeta família nombrosa

Família Nombrosa

Maximum file size: 5MB

SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. conegut per la seva marca PLUSFRESC ® (endavant PLUSFRESC), amb domicili social a al Polígon Industrial ‘El Segre’, parc. 307 A de Lleida, CP 25191, l’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el present formulari, seran incorporades en la base de dades de la seva titularitat, garantint la més estricta confidencialitat, amb la finalitat de gestionar els descomptes i beneficis als clients amb el carnet de família nombrosa portadors de la targeta de fidelització PLUSFRESC, que ofereix als seus clients que compleixin aquesta condició.
Així mateix, les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui vigent la relació comercial així com els terminis necessaris per el compliment de totes les obligacions legals.
Mitjançant la present clàusula, vostè declara tenir coneixement del tractament, destí i ús de les seves dades personals, així com la acceptació de les finalitats descrites, manifestant de forma expressa i inequívoca el seu consentiment per enviar-li la informació sol·licitada a l’adreça postal, mòbil i/o e-mail que vostè ens ha facilitat.
La base legítima del tractament serà, en primer lloc, la prestació dels serveis sol·licitats per vostè i, en segon lloc, el seu consentiment exprés prestat per això, en el cas que desitgi rebre les nostres comunicacions comercials, participar en els sortejos, promocions i/o esdeveniments de PLUSFRESC.
Pot exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat i/o revocar el seu consentiment, preguem ens envieu una comunicació escrita juntament amb la còpia del seu NIF al següent correu electrònic protecciodedades@plusfresc.cat o a l’adreça facilitada anteriorment.
Totes les nostres comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per prendre les mesures necessàries.
Qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre lloc web www.plusfresc.cat i recordar-los la direcció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qualsevol reclamació i/o informació addicional dels vostres drets www.agpd.es.
Moltes gràcies per la teva confiança i per la seva responsabilitat sobre l’ús adequat de les teves dades.