Jonathan Vera

Al barri de Llitera, al terme de Fraga, podem trobar la producció d’en Joanathan Vera. A la família d’en Vera són productors locals que han treballat aquestes terres fins a tres generacions.

Relació amb Plusfresc
Fa més de 30 anys, Plusfresc compra hortalisses de la Finca d’hivernacles d’en Vera. Avui, en Joanathan Vera ens subministra tres varietats de tomata (verda, rosa i pera) i cogombres. Aquest productor local cull a diari les hortalisses al matí i arriben a la central de Plusfresc el mateix dia per proveir a totes les nostres botigues en menys de 24 hores.