Coneix la nostra política de RR HH

A Plusfresc tenim clar que els col·laboradors són el nostre actiu més valuós i que el nostre futur depèn del desenvolupament personal i professional de tots els que formen part de l’organització. La nostra filosofia parteix d’un principi fonamental: per oferir el millor servei als nostres clients és necessari que els nostres col·laboradors es trobin a gust. Les polítiques de recursos humans van encaminades a promoure aquesta idea des del primer moment en què comencen a formar part de l’organització. És per això que donem la màxima importància al procés d’acollida, a la formació, a l’avaluació continuada i a la promoció interna.

Estem convençuts que promoure el treball en equip, l’entusiasme i el compromís és la millor forma de sentir passió per la feina ben feta. En aquest sentit, lluitem per crear un ambient de treball que engresqui els col·laboradors i els impulsi a treure el seu màxim potencial per poder satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients. Comptem i volem seguir comptant amb els millors professionals.

Persones capaces d’oferir el màxim de si mateixes en les seves relacions diàries, tant amb companys com amb clients. Aquest és un tret diferenciador que ens ha permès tenir una personalitat pròpia, basada en l’honradesa, el respecte a les persones, el compromís, la vocació de servei i l’entusiasme.