El nostre blog

Publicado el dia

Què són els productes bio, exactament?

Els productes “eco”, orgànics i “bio” estan de moda, però què volen dir aquests conceptes? Hi ha alguna diferència entre els uns i els altres? I realment són millors per a la nostra salut?

“Eco”, “bio” i “orgànic”

Segons la Dra. Antonieta Barahona, els conceptes ecològic, biològic i orgànic, signifiquen el mateix. En castellà es tendeix a preferir el terme “ecològic”, en anglès “orgànic” i en francès, italià o portuguès, “biològic”, però els podem fer servir indistintament.

Els requisits que ha de complir un aliment per ser-ho canvien d’una zona a l’altra. A la Unió Europea existeixen tant normes de producció com normes d’etiquetatge relatives a productes ecològics. Si ens centrem en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell del 28 de juny del 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics i pel que es deroga el Reglament (CEE) 2092/91, un producte ecològic és aquell:

  • Procedent de l’agricultura o ramaderia ecològica.
  • Produït sense la utilització de substàncies químiques de síntesis (pesticides, fertilitzants, medicaments).
  • Obtingut respectant el ritme de creixement de plantes i animals.
  • Elaborat sense addició de substàncies artificials (additius, colorants, saboritzants, aromes).
  • Produït sense organismes modificats genèticament (OMG), és a dir, transgènics.
  • Certificat per un organisme de control (empresa privada) o autoritat de control (organisme públic).

Pel que fa a l’etiquetatge dels productes ecològics regulat en el reglament 834/2007, el producte ecològic portarà incorporat el segell CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), si aquest ha estat produït aquí a Catalunya, i el segell europeu juntament amb el número d’inscripció en el registre administratiu corresponent.

Són millors que els productes tradicionals?

Si bé contenen més antioxidants i menys pesticides artificials, científicament no està demostrat que siguin més saludables que la resta de productes. I també és cert que, tot i intenten ser més respectuosos amb l’entorn i amb el benestar animal, necessiten més terreny que l’agricultura i ramaderia no orgànica, cosa que també afecta al medi ambient.

Al final, el que realment marca la diferència sobre la nostra salut i la del planeta, és que triem productes de temporada i de proximitat.