Donació d’aliments

A Plusfresc som conscients de les necessitats que tenen diferents col·lectius de persones i que no es ètic llençar menjar que és comestible. És per aquest motiu que hem treballat a fons per intentar minimitzar la quantitat de menjar comestible que es llença a les escombraries.

A la majoria d’establiments Plusfresc i al nostre magatzem central tenim entitats que ens recullen els productes que considerem que no són comercialitzables (pocs dies de marge fins a la data de caducitat o consum preferent, defectes en l’embalatge…), que posteriorment es distribueixen entre les persones a qui aquestes entitats donen suport. Per exemple, la carn i el peix que es troben sota aquestes condicions es congelen i es donen a diferents entitats, que ho passen a recollir per diferents botigues.

També donem productes que són perfectament comercialitzables a entitats amb les quals tenim convenis de col·laboració i que tenen necessitats constants pel nombre de persones a què assisteixen. I participem en campanyes de recollida d’aliments.