Agenda de tallers i activitats

Mesures COVID19 establertes per la participació als tallers i activitats de Plusfresc

  • Tots els assistents a les activitats hauran de seguir el protocol i normativa aplicable.
  • Per accedir a l’espai, els assistents hauran de portar la mascareta posada correctament.
  • A l’arribada serà necessari aplicar-se gel hidroalcohòlic.
  • Els cursos de cuina seran participatius en la mesura del possible, sempre que sigui viable i es donin les condicions òptimes.
  • Plusfresc Supermercats es reserva el Dret d’Admissió en el cas que, en algun moment del curs, els assistents no adoptin les mesures del protocol establert.
  • Plusfresc Supermercats es reserva el dret a suspendre els tallers o activitats per causes tècniques de força major.