Miquel Pubill

Miquel Pubill o Pual Fruits, SL és la tercera generació que es dedica a treballar per obtenir productes del camp. La seva família s’hi ha dedicat des del 1944 i les seves terres se situen al terme municipal d’Alfarràs.

Relació amb Plusfresc
L’any 2010 vam començar a treballar junts, i arriben a les nostres botigues fruits de Miquel Pubill com ara el préssec groc i roig, i també nectarines. Es recullen durant el dia i a primera hora de l’endemà s’envien a la central de SUPSA, que s’encarrega de distribuir-los a les diferents botigues de Catalunya per tal que arribin al més aviat possible a mans dels clients. Transcorren un màxim de 24 hores des que es cullen fins que estan disponibles als nostres comerços.